2022-05-31 19:45:00

Financijska pismenost učenika OŠ Jagode Truhelke - školski projekt Novac

Financijsku pismenost možemo definirati kao kombinaciju znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje ispravnih financijskih odluka. Financijska pismenost važna je u razumijevanju financijskih proizvoda i donošenju ispravnih financijskih odluka jer smanjuje broj individualnih, ali i poduzetničkih promašaja te umanjuje rizik od siromaštva i pridonosi ekonomskom rastu i razvoju kako pojedinca tako i društva u cjelini.

Polazeći od navedene definicije, a sa svrhom poticanja financijske pismenosti učenika, u OŠ Jagode Truhelke realiziran je projekt Novac u kojemu su sudjelovali učenici od 5. do 8. razreda. Projektne su aktivnosti trajale tijekom travnja i svibnja, a predstavljanje projekta dogodilo se u predvorju škole 19. svibnja 2022. Tema je projekta povezana s međupredmetnom temom Poduzetništvo, a ostvarivana je unutar nastavnih predmeta Povijesti, Geografije, Hrvatskoga jezika, Likovne kulture, Engleskoga jezika i Matematike.  Svrha je učenja i poučavanja ove međupredmetne teme razvijanje poduzetničkoga načina promišljanja i djelovanja u svakodnevnome životu i radu, stjecanje radnih navika i razvoj osobina poduzetne osobe (odgovornost, samostalnost, marljivost, inicijativnost, kreativnost, inovativnost, sposobnost donošenja odluka, samopouzdanje, odlučnost u djelovanju, spremnost na razuman rizik i upravljanje rizikom, mobilnost, fleksibilnost i dr.). Upravo su sve navedeno razvijali učenici svojim radom i istraživanje pod vodstvom mentora. Pri radu se polazilo od ishoda međupredmetne teme Poduzetništvo B.3.1. - učenik razrađuje svoju poduzetničku ideju i vrednuje njezinu izvodljivost te B.3.2. – učenik razumije i osmišljava društveno korisnu aktivnost.

Sljedno tomu ostvarivale su se aktivnosti: 

Povijest novca – učenici 7. b s učiteljicom povijesti Lenom Cvenić Lijić istražili su najznačajnije trenutke u povijesnom razvoju novca te ih predstavili usmenom, pisanom riječju i predlošcima tiskanih i kovanih novčanica. Nazivi valuta – učenici 6. a na inicijativu i uz vođenje učiteljice Klaudije Hogl Sabo istraživali su etimologiju naziva pojedinih valuta. Saznali smo zašto se kuna naziva baš kunom, ali i mnoge nama nepoznate nazive novčanica poput venezuelanskog bolivara. Učenici su svaku valutu predočili i vizualno fotografijom. Karta valuta – geografi vođeni nastavnikom Šimom Baranićem su nas odveli na mjesta u kojima se plaća pojedinim valutama. Paula je napravila tematsku kartu i obojila je u programu Paint tako da svaka predstavlja jednu valutu, a zatim napravila i pojasnila prikladan tumač znakova za čitanje takvih karata. Moja valuta – učenici 8. r. su na satu likovne kulture,  prema zamisli učitelja Dubravka Milinkovića, izrađivali različitim tehnikama svoje valute. Izložbu učeničkih radova je postavio učitelj Milinković, a Svea i Nina iz 8.b su predstavile buhwaldon i planinu. Reklame na engleskom jeziku –  da dobra reklama može prodati bilo kakav proizvod shvatili su i učenici 6. c koji su izradili maštovite, kreativne, zabavne reklame na engleskom jeziku u različitim digitalnim alatima pod vodstvom učiteljice Iris Zorić. Biti poduzetnik – kako je biti poduzetnik, žive li poduzetnici lagodno i koliko im ostaje od zarade zaključivali su učenici 6. c na satima hrvatskoga jezika gdje su razrađivali svoje poduzetničke ideje pod mentoriranjem učiteljice Vjekoslave Hrastović. Za predstavljanje svoje aktivnosti pri projektu Novac odlučili su izrađivati prirodni proizvod banane u čokoladi! Sredstva za kupovinu potrebnoga materijala osigurala im je učiteljica Hrastović. I dok su ostali dionici projekta predstavljali svoje uratke, predvorjem se širio primamljujući miris gotovih proizvoda. Nika je radila pripremu proizvoda, Lota finalizirala proizvod, a Benjamin prodavao. Cijena nije bila određena jer je prodaja bila humanitarnog karaktera. Proizvod je planuo u kratkom vremenu! Poduzetnička matematika – po završetku prodaje blagajnik je prebrojio zaradu i o njoj izvijestio učiteljicu Danijelu Zorinić uz čiju su pomoć učenici vješto izračunali koliko su zaradili nakon što su vratili početno uložena sredstva za izradu proizvoda. Iz njihove aktivnosti je vidljivo kako se uz dobro osmišljen proizvod, može dobro i zaraditi. Virtualna četverodnevna ekskurzija – učenici 8. a pod mentoriranjem učiteljice Danijele Zorinić predstavili su ukupan trošak odlaska na virtualnu ekskurziju. Destinacija koju su odabrali bio je Split. U svoj izračun ukalkulirali su cijenu puta, ulaznica, broj učenika i sve ostalo što je važno pri planiranju ekskurzije te prezentirali detaljan troškovnik navedene ekskurzije. Reklamirajmo na hrvatskom jeziku! – učenici 8.b su se u okviru nastave hrvatskoga jezika te SRO-a upoznali s nastajanjem reklama. Zadatak im je bio u paru osmisliti reklamu za postojeći ili izmišljeni proizvod. Mentorsku ulogu su preuzeli studenti koji su odrađivali nastavnu praksu iz hrvatskoga jezika, a cjelokupan rad je nadzirala učiteljica Vjekoslava Hrastović. Dio je učenika izradio digitalnu, a dio učenika tiskanu reklamu. Da mašta nema granica, pokazali su u izboru proizvoda za reklamu – Rimčeva Nevera, Dugonog forte, kućni novac Eurolist, Eurospeed gorivo, InfoHoghSchool – platforma za pomoć pri izboru srednje škole, Mini čokoladice, Anticor

Školski je projekt moderirala i prezentaciju vodila učiteljica Vjekoslava Hrastović, a kako sve ne bi bilo financijski ozbiljno pobrinuli su se Dominik i Fabijan, učenici 8.b, izborom prikladnih glazbenih brojeva između nastupa prezentera.

Vjekoslava Hrastović, prof.


Osnovna škola Jagode Truhelke Osijek