2021-09-05 00:14:19

Javno predstavljanje međunarodnog projekta Erasmus+/KA1

Javno predstavljanje međunarodnog projekta Kreativna integracija IKT u obrazovanju: Metoda 3IKT  održalo se 1. rujna 2021. u OŠ Jagode Truhelke. Projekt je financiran iz fonda Europske unije unutar programa Erasmus+/KA1, a traje već dvije godine. U projekt je uključeno 15 djelatnika škole, a 5 djelatnika odlazi na stručnu edukaciju u inozemstvo: pedagoginja škole Ana Vukojević, učiteljica Engleskog jezika Vedrana Čerina, učitelj Povijesti Vedran Čerina, učiteljica Informatike Anamarija Buzgo i Školska knjižničarka i voditeljica projekta Irena Bando. Cilj projekta je pronalaženje kreativnih metoda korištenja IKT, koje bi se na efikasan način integrirale u školske kurikulume te provele u praksi osuvremenjujući odgojno-obrazovni proces u školi

Na početku se predstavila mrežna stranica projekta (https://metoda3ikt.wixsite.com/3ikt)na kojoj se nalaze sve bitne informacije o projektu, seminarima i aktivnostima.

Edukacije u inozemstvu

Seminare koje su sudionici projekta pohađali bili su u Parizu, Nici i Barceloni: Super teachers of 21st century koji je obrađivao metode motivacije za učenje temeljene na integraciji umjetničkog i znanstvenog područja te pedagoške aspekte korištenja IKT. Seminar The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom naglašavao je važnosti uključivanja društvenih mreža i digitalnih alata u nastavni proces te  izrađivanje i dijeljenje nastavnih materijala. Digtal media: the classroom of the future akcentirao je praktičnu uporabu različitih aplikacija u svrhu poboljšanja komunikacije s učenicima, a doticao se opasnosti rada u digitalnom okruženju. Seminar Teach with a Twist! Motivate your Students with Creative Teaching Strategies razrađivao je metode kreativnog razmišljanja i rješavanja problema usmjernih na učenika odnosno njegovu motivaciju za učenje. There Is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning predstavio je najpopularnije obrazovne aplikacije za učenje, pronalaženje, prikupljanje i sortiranje mrežnih izvora, alate za izradu digitalnih uradaka i za učenje.

Online edukacija The Flipped Classroom Approach obrađivao je primjenu  IKT unutar metode Obrnute učionice.

 

Primjena novih kompetencija- Virtualni dani darovitih

Nove kompetencije kreativne uporabe IKT stečene na edukacijama u inozemstvu sudionici projekta prenijeli su na svoju školsku sredinu. Uvedena je Metoda 3IKT gdje se IKT primjenjuje za motivaciju, za proces stjecanja znanja i za izradu kreativnog digitalnog uratka.

Jedna od najznačajnijih aktivnosti projekta je obilježavanje Virtualnih dana darovitih gdje se prezentiraju razni primjeri korištenja digitalnih alata u stvaranju kreativnih digitalnih uradaka.

Primjer kvalitetnog rada je video Kako je slon pronašao sreću koji je realiziran s učenicima 2.razreda s učiteljicom Gordanom Herhenreder u suradnji s učiteljicom informatike Anamarijom Buzgo i školskom knjižničarkom Irenom Bando. Na temelju obrađene lektire Stanari u slonu, gdje su učenici tehnikom kolažnog grataža izrađivali pojedinačne dijelove prirode, uz pomoć računalne tehnike stop animacije postepeno su stvarali sliku. Ta se tehnika realizira fotografiranjem likovnih dijelova koji se pomoću programa Movavi oblikuju u video prezentaciju slike u nastajanju.   

Poveznica na video: https://drive.google.com/file/d/19_zTO3z81Hu2Q5nZel7T7HL_aBJxY82n/view

Drugi je primjer interaktivna slikovnica Heidi izrađena u web alatu Piktochart s učenicima 4.razreda s učiteljicom Lianom Mur i učteljicom informatike. Unutar obrade lektire učenici su u web alatu Word Wall osmišljavali razne online zadatke izrađujući kvizove, križaljke, slagalice...

Poveznica na slikovnicu: https://create.piktochart.com/output/53205169-heidi-slikovnica

Zbirka ostalih kreativnih digitalnih radova urađenih u posljednje dvije godine mogu se vidjeti na poveznicama:

•          Zbirka radova Virtualni dani darovitih (2020./2021.)

•          Zbirka radova Virtualni dani darovitih (2019./2020.)

 

Evaluacija projekta

Jedan od pokazatelja razvoja digitalnih kompetencija u školi i efikasnost primjene Metode 3IKT, koji su se ujedno postavili kao krajnji cilj projekta, praćenje je broja uključivanja sudionika (učenika i učitelja) u Virtualne dane darovitih, odnosno kreativnu izradu digitalnog sadržaja. Uspoređivale su se dvije godine uključivanje u aktivnosti Virtualnih dana darovitih (2020. i 2021.) gdje je uključenost učenika u drugoj godini porasla za 13 %. Isto tako, angažman učenika u ostalim aktivnostima se povećao (glasanje za najbolji rad 27%,  a uključenost učenika u kviz znanja za 71%).

Rezultati analize uključivanja učitelja u aktivnosti pokazuju povećanje učitelja razredne nastave za 63%.

Broj digitalnih radova u drugoj godini povećao se za 35 %, a promjena vrste digitalnih radova primjećuju se najviše u izradi multimedijskih prezentacija, videozapisa i izradi e-knjiga i slikovnica.

Programi koji su se koristili za izradu digitalnih radova su za:

multimedijske prezentacije: Prezi, Windows Movie Maker, Spark Adobe i Genially videa i radijski snimci: Imovie, Tik-Tok, Filmora, Movavi i MoShow virtualne izložbe: Emaze i Inshot digitalni plakati: Postmaker interaktivi digitalni plakati i pozivnice: Piktochart i Canva interaktivne igre: Staedtler, World Wall, Photo Maker i Sutori e-slikovnice i e knjige: Bookcreator, Learnigapps i Piktochart

Predstavljen projekt prikazuje proces učinkovitog rješavanja problema nedostatka digitalnih kompetencija i metodologije korištenja IKT odlaskom na edukacije u inozemstvo. To potvrđuju kvantitativni rezultati gdje je vidljiv porast broja učenika i nastavnika koji na uspješan način  eksperimentiranje s novim alatima u realizaciji maštovitih digitalnih uradaka.

 

Voditeljica projekta

dr.sc. Irena Bando, školska knjižničarka OŠ Jagode Truhelke

 


Osnovna škola Jagode Truhelke Osijek